21. yüzyılda tüm pazarlarda oldukça yoğun bir rekabet yaşanmakta ve bu rekabet ortamında üretimden gelen liderlik gücü, yerini pazarlama ve tanıtım çalışmalarının başarısından gelen liderliğe bırakmaktadır.


MEGEP - Ankara/2008

Küreselleşme süreci, bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, üretim olanaklarının çok genişlemiş olması gibi sebeplerle bir işletmenin ortaya çıkardığı en hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli bir üretimin yöntemi, çok kısa bir süre içerisinde diğer işletmeler için de bir üretim standardı oluşturmakta ve ürün hizmet kalitesi açısından işletmeler arası farklar giderek yok olmaktadır.

Bu tip gelişim ve değişimlerin yaşandığı bir dönemde artık tüketicilerin zihninde farklı bir konum ve değer yaratabilen işletmeler pazardaki paylarını koruyabilmekte ve ilerleme kaydedebilmektedir. İşte bu noktada firmaların yürüttükleri pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Böylesi bir pazar ortamında da ticari ihtisas fuarlarına katılım, firmalara oldukça önemli avantajlar sunmakta ve hem pazarlama hem de tanıtım aktivitelerini bir arada yürütmelerine olanak sağlamaktadır.

ICF Fuarcılık, dünyanın yavaş yavaş tek pazar olmaya doğru ilerleyişinde Türk firmalarının bu tek pazardan maksimum verim elde etmelerine yönelik girişimlerine destek vermek ve bu anlamda uygun pazarlarda etkin fuarların tanıtımını ve pazarlamasını üstlenmek amacıyla kuruldu.

2009 yılında hayata gözlerini açan ICF, fuarcılık sektörünün deneyimli bireyleri tarafından faal hale getirildi. Kurulduğu günden bu yana Orta Doğu (Irak, İran, Suudi Arabistan), Balkanlar (Sırbistan), Rusya, Kuzey Afrika (Cezayir, Mısır, Libya) gibi bölgelerde çeşitli sektörlerdeki ihtisas ve genel ticaret fuarlarının pazarlamasını ve Türkiye organizasyonunu üstlendi.

ICF, temel prensiplerinden ödün vermeden, Türk ticaret hayatına yeni müşteriler ve pazarlar bulmak amaçlı faaliyetlerini sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir.